kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hongerige Wolf

Hongerige Wolf is een gehucht in de gemeente Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen. Het ligt ten noordoosten van Finsterwolde, voorbij Ganzedijk. Ook de hoofdweg aldaar en een van de woningen heten Hongerige Wolf, gelegen langs het Hoofdkanaal (van Reiderland) respectievelijk nabij de Buiten-Tjamme.


Grotere kaart weergeven

Aan de oostkant van Hongerige Wolf liggen nog de resten van de Beerster- of Bellingwolderschans (geslecht in 1850).

Geschiedenis
De "zoogenaamde Hongerige Wolf" duikt voor het eerst op in een krantenbericht uit 1877 en verwijst mogelijk naar een herberg, wellicht een uitspanning waar polderjongens die werkten aan de indijking van de Reiderwolderpolder vanaf 1862 hun vertier vonden. De naam Hongerige Wolf komt ook elders voor, doorgaans gebruikt voor herbergen.

De bebouwing van Hongerige Wolf werd eerder tot Ganzedijk gerekend. De buurt is sinds einde van de 19e eeuw sterk gegroeid door de bouw van een vrijstaande arbeiderswoningen.

Oorspronkelijk lag hier de Finsterwolderzijl, die omstreeks 1630 als thuishaven voor schepen fungeerde. Na de aanleg van het Beertsterdiep in 1636 sprak men doorgaans over Beer(t)sterzijl. Ernaast werd in 1704 de Bellingwolderzijl gebouwd. Die werd die op zijn beurt voorzien van een schans, de Bellingwolderschans (niet te verwarren met Oudeschans). Bij de sluizen bevonden zich woningen voor de sluiswachters of zijlwaarders, die ieder de beschilling hadden over enkele percelen land. Door de aanleg van de Reiderwolderpolder in 1874 kwam de Beersterzijl te vervallen terwijl de Bellingwolderzijl werd gereduceerd tot binnensluis en tenslotte werd vervangen door het motorgemaal De Hongerige Wolf. De monumentale Reiderlanderbuitensluis, die later als Grote Slapersluis door het leven ging, is in 2012 weer in gebruik genomen.

Bij de Beersterzijl werd omstreeks 1819 een schooltje voor de buurtschap Ganzedijk gebouwd, dat in 1854 naar het huidige Ganzedijk verhuisde. De schoolmeester had de beschikking over een perceel kerkenland en enkele kwelderweiden.

Hongerige Wolf is een tijdlang populair geweest bij kunstenaars, en nog altijd hebben diverse kunstenaars hier hun plek van inspiratie en rust.

In 2011 werd voor de eerste keer een driedaags cultureel festival Hongerige Wolf georganiseerd.

De Hongerige Wolf is tevens de naam van een motorgemaal, dat in 1974 werd gebouwd ter vervanging van een afwateringssluis.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.