kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hond en Paap

Bij de Duitse plaats Emden komt de rivier de Eems uit in de Dollard. Van daar gaat het via verschillende geulen naar de Noordzee. Bij Delfzijl liggen de geulen Oostfriesche Gat en de Bocht van Watum. Tussen beide geulen, boven Delfzijl, liggen de zandplaten Paap en Hond. Ten W. van de zandbank loopt de Bocht van Watum, ten O. het Oostfriesche Gaatje.


Grotere kaart weergeven

Paap, ook Paapzand, is het zuidelijk deel van een bij eb droogvallende zandplaat in de monding van de Eems; het noordelijk deel heet Hond. De plaat wordt door het Oostfriese Gaatje gescheiden van de Duitse kust en door de Bocht van Watum van de Nederlandse.

Eems-Dollardverdrag

Nederland verschilde van oudsher met Duitsland van mening over de loop van de zeegrens door de Eemsmonding vanaf de Dollard. Volgens de Nederlandse opvatting loopt die grens vanaf Nieuwe Statenzijl recht naar de Eems om daar het midden van de stroom te volgen. De grens snijdt hierbij de Geisedam, een leidam van de Eems. Volgens de Duitse opvatting is het Nederlandse deel kleiner en volgt de grens in de Eems de laagwaterlijn aan de Nederlandse kant, zodat de zandbank Hond en Paap Duits zouden zijn.
Een Eems-Dollardverdrag (1960) is nu de basis voor een aantal samenwerkingsovereenkomsten. Het verschil in opvatting heeft al een paar maal tot problemen geleid, onder andere over de verdeling van de baten van de gaswinning in dit gebied, en de regelgeving met betrekking tot de mosselvisserij in het gebied van de Hond en Paap. Over het algemeen is er echter sprake van een gemeenschappelijk beheer.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.