kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Historisch Genootschap te Groningen

Gezelschap van historici (in brede zin, dus ook archeologen, archivarissen, classici), opgericht in 1886. Doel was (en is) dat de leden in huiskamerbijeenkomsten voordrachten hielden en daarover van gedachten wisselden. De meeste voordrachten werden nadien in vaktijdschriften of als monografie gepubliceerd. In verschillende jubileumjaren werden bundels van voordrachten uitgegeven onder de titel Historische Avonden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.