kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hindrik Warner Folckers

Hindrik Warner Folckers (Coevorden 1699 - Groningen 1730) was landmeter. Hij vervaardigde meer dan honderd nauwkeurige kaarten van landen, Stad Groningen en provincieplaatsen en had daarmee een groot aandeel in de totstandkoming van de Atlas der provincielanden en de Atlas der stadslanden van Groningen.

Hij liet zich in 1721 inschrijven aan de Hogeschool van Franeker waar hij colleges landmeetkunde en militaire architectuur volgde en er zijn ingenieurstitel behaalde.

Zowel de provincie Groningen als ook de stad Groningen probeerden in de 17e en 18e eeuw een beter overzicht te krijgen van de exacte omvang van hun grondbezittingen, omdat dit de basis was voor de huuropbrengsten. Sinds 1632 werden namelijk de landerijen naar hun oppervlakte verhuurd.

In 1722 begon Folckers zijn tekenwerk voor de provincie Groningen met kaarten van landerijen die door achterstallige dijkgelden aan de provincie waren gekomen (Schroor, 1996, 12). In 1724 kreeg hij een grote opdracht van de stad Groningen om alle Stadsplaatsen in kaart te brengen. In dit verband vervaardigde hij 63 kaarten. Vanaf 1725 was hij ook aan het werk in opdracht van Thomas van Seeratt (1676-1736), de rentmeester der provincie vaste goederen. In 1726 kreeg Folckers een aanstelling als provinciaal ingenieur.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.