kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hilmahuis

Hilmahuis is een gehucht ten noorden van het Hoendiep (van Starkenborghkanaal) in de gemeente Westerkwartier in Groningen. Het ligt ten noorden van Lutjegast aan de gelijknamige Hilmahuisterweg, die verloopt van het gehucht Dorp aan het kanaal tot aan de weg tussen Visvliet en Eibersburen. Het bestaat uit twee boerderijen, waarvan de oostelijke Hilmahuis wordt genoemd. Het gehucht is genoemd naar het Hilmahuis (van mansnaam Hille, geslachtsnaam Hilma of Hillema), dat het oudst bekende voorwerk was van het Cisterciënzerklooster Jeruzalem in Gerkesklooster.


Grotere kaart weergeven

Dit voorwerk werd waarschijnlijk aangelegd in verband met de bedijkingen in dit gebied door de monniken van het klooster. De bron hiervoor is een oorkonde uit 1320 waarin de abt van Jeruzalem spreekt over een grensregeling met de eigengeërfden van Langewold over 'nieuw land' waarbij ook Hilamahusum wordt genoemd, maar waarin echter niet van bedijkingen wordt gesproken; dit is een aanname omdat de abt zich ermee bemoeide. Of de dijk werkelijk rond 1320 is gelegd is dus onbekend. Met de dijk werd in elk geval de Hilmahuistermolenpolder bedijkt. In 1459 is er sprake van twee voorwerken, namelijk Hillemahuis en Hinkemahuis (daarin zou zich een kapel hebben bevonden), maar de laatste komt later niet meer voor. In die tijd vormde Hilmahuis onderdeel van een van de vier kluften van Lutjegast; 'Westerkluft of Hofhorne', waarbij Hofhorne van Hilmahuis moet zijn afgeleid. Omdat Hilmahuis een voorwerk van Gerkesklooster was kwam het huis na de Opstand aan de provincie Friesland. Deze verkocht de kloostergoederen die in Groningen lagen echter zodat Hilmahuis bestuurlijk bij Groningen bleef horen. De goederen werden destijds gekocht door de familie van grootgrondbezitters Hoendricks. Sindsdien hebben vele families het huis bezeten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.