kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hillebrand Janssonius

Hillebrand (ook Hildebrant) Janssonius (Zandeweer 1718 - Veendam 1789) was predikant te Noordhorn, Kropswolde en Veendam en geschiedschrijver van de Veenkoloniën. Stond naast ds. E. van Eerde in diens geschil met J.C. Appelius over de sacramenten.

Studeerde theologie in Groningen (1735) en was gereformeerd predikant in Noordhorn (1743), Kropswolde (1749) en Veendam (1753-1789). Hij was een vurig patriot, tot ongenoegen van de Oranjeklanten: zo werd hij gedwongen om op een ton te dansen en 'Oranje boven' te roepen.

Hij stond naast E. van Eerde in diens twist over het avondmaal met J.C. Appelius. Janssonius leverde een bijdrage in zijn De ware aart van de sacramenten en wie dezelve moeten, mogen en regt tot zegen kunnen gebruiken en wie van dezelve moeten geweert worden (1765-1766). Volgens hem zijn de sacramenten objectieve verzegelingen van Gods beloften en niet van het individueel geloofsbezit. Ieder die belijdenis van het geloof heeft afgelegd, en wie onergerlijk leeft, moet aan het avondmaal komen. Het sacrament is niet uitsluitend voor de wedergeborenen bestemd.

Janssonius gaf verschillende andere werken uit, onder andere de intreepreek van dominee Henricus Hermannius te Veendam met een inleiding over de oorsprong van de venen. Het veen was volgens hem een grondstof 'in den beginne' door God geschapen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.