kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hieronymus Frederici

Hieronymus Frederici (Jeroen Frederiks), (Groningen voor 1480 - Groningen †1558), zoon van Willem Frederiks (Wilhelmus Frederici) was doctor in de beide rechten; stadsrentmeester (1546-1557) en landrentmeester (1554-1557). In 1536 nam hij even het stadssecretariaat waar en was secretaris van Stad en Lande.

Ca. 1541 is het ambt van landsrentmeester ingesteld. Als zodanig komen voor in de jaren 1554 - 1557 Hieronymus Frederici en na hem Herman Coenders. Zij waren nog rentmeesters van Stad en Lande. Voordat de Ommelanders overgingen tot de benoeming van een eigen rentmeester, voerden ook wel de syndici de administratie.

Hieronymus behoorde met Praedinus en de bastaard Karel van Gelre tot degenen die een grote belangstelling hadden voor dissidente stromingen ( hij werd de evangelistische doctor genoemd). Hij keerde zich tegen de wederdopers.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.