kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hermanus Pieters Kremer

Hermanus Pieters Kremer (Kropswolde 1774 - Finsterwolde 1825) was volgens schoolopziener Guyot de beste schoolmeester in zijn district (1807).

Schoolmeester te Kropswolde (1792-1795), Noordlaren (1795-1799), Zuidhorn (1799-1818) en Finsterwolde (1818-1825). Kremer behaalde in 1802 zijn volledig getuigschrift (tweede rang). Hij won tweemaal een door de commissie van onderwijs uitgeschreven prijsvraag: over de onvriendelijkheid, losbandigheid en zedeloosheid onder de jeugd (1816) en een aardrijks- en geschiedkundige beschrijving van de provincie Groningen (1818). Verder schreef hij onder andere Korte schets der bijbelsche geschiedenissen (1819), De kleine orthographist (1819), Meetkundig rekenboek voor de jeugd (1821) en Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde voor de schooljeugd (1822).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.