kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hermannus Bouman

Herman Bouman (Groningen, 19 april 1822 - Amsterdam, 17 oktober 1899) was een Nederlands onderwijzer, prozaschrijver en dichter. Hervormer van het aanvankelijk leesonderwijs.

Bouman bezocht de Nutskweekschool van Brugsma, een onderwijzersopleiding in Groningen en behaalde in 1844 de tweede rang. Hij was ondermeester in Groningen en Sappemeer en hoofd in Sellingen (1845) en Beerta (1846-1876).
Hij behaalde in 1857 de eerste rang en in 1859 werden aan zijn school de eerste normaallessen in de provincie Groningen verbonden.

In 1876 werd hij directeur van de eerste gemeentelijke kweekschool in Nederland te Amsterdam (1876-1897).

Voor zijn bemoeiingen bij het oprichten van het nieuwe Graaf Adolfmonument in Heiligerlee, ter herinnering aan de veldslag van 1568, werd hij in 1873 benoemd tot ridder in de orde van de Eikenkroon.

Bouman was betrokken bij de eerste dialectenquête van het Aardrijkskundig Genootschap van 1879 en publiceerde als enige zijn samenvatting, te weten die van de dialectschakeringen in de drie noordelijke provincies op basis van die afvraging (Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (1891) 541-548).

Echtgenoot van Wiepke Heikes Bouman-Geertsema en zoon van de dichter Klaas Harms Bouman.

Hij schreef onder meer:
• De vormleer in de lagere school (1858)
• De vormleer in geregeld opeenvolgende opgaven en oefeningen (1864)
• De eerste trap van het leesonderwijs, met handleiding bij 't gebruik van 12 platen voor aanschouwelijke oefeningen en drie leesboekjes (1866),
een normaalwoordenmethode, analytisch-synthetisch, die de oude spelmethode volkomen deed vergeten.
• Het schoolverbond en de arbeidersvraag (1872)
• Opvoeding en onderwijs gegrond op des menschen lichamelijke en geestelijke ontwikkeling (1873)
• Gulden Kinderboek, eerste leesboek voor huisgezin en school (1876)
• Handleiding tot de kennis van opvoeding en onderwijs (1877)
• De eerste schooljaren (1880)

Deze boeken werden meermaals herdrukt. Hij schreef verder talrijke artikelen in diverse tijdschriften, zoals in De Schoolbode (in 1869 door hem en Matthijs Salverda opgericht).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.