kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hermann Conring

Hermann Conring (Aurich 1894 - Weener 1989) was beauftragte van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied in Groningen. In juni 1940 werd hij door Rijkscommissaris Seyss-Inquart als zodanig benoemd. Hij was een fanatiek aanhanger van het nationaal-socialisme en heeft zich bijzonder ingespannen om een machtige bestuurlijke positie te verwerven.

Hij had eerder politieke ervaring opgedaan in de Landrat in Leer en lid van de NSDAP sinds 1937. Hij was woonachtig in Weener (Oost-Friesland), maar verwant aan Groninger families. Hierdoor sprak en verstond hij Nederlands.

Dr. Hermann Conring was beauftragte voor Groningen van 7 juni 1940 tot aan de bevrijding van Groningen. Tot 30 juli 1940 was hij ook Beauftragte voor Friesland.

Conring had graag meer macht gehad en beklaagde zich daar ook regelmatig over bij Seyss-Inquart. Conring was erg gemotiveerd Groningers tot de 'Nieuwe Orde' te bekeren. Hij pleitte voor de benoeming van een nationaal-socialistische hoogleraar tot rector magnificus aan de Groninger universiteit en het afvoeren naar kampen van demonstrerende studenten. Ook voerde hij een hard beleid inzake de Arbeitseinsatz en de deportatie van joden.

Op 9 augustus 1941 werd Commissaris van de provincie J. Linthorst-Homan ontslagen. Hij had zelf al eerder ontslag gevraagd omdat hij zich volledig wilde wijden aan de Nederlandsche Unie, maar dit was hem geweigerd. Zijn opvolger werd op 7 februari 1942 de NSB'er C.F. Staargaard. Deze kon het zeer goed vinden met Conring, woonde zelfs van september 1944 tot begin januari 1945 bij hem in huis. Direct na zijn benoeming begon Staargaard met het ontslaan van burgemeesters die zich tegen de Duitse belangen keerden.

Conring werd niet bestraft voor zijn optreden gedurende de bezetting. Na de oorlog was hij weer Landrat in Oost-Friesland en werd hij afgevaardigde in de Bundestag voor de Christlich-Democratischen Union (CDU).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.