kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 19-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Herman Jans Bus

Ook: Bus, Harm(en) Jans(en). Bekend rekenmeester. Voorzanger te Emden en schoolmeester, organist, leermeester in de astronomie, wiskunde enzovoort in Scheemda (1725-1753); ontslagen door de synode in 1753.

Bus' Arithmetica ofte rekenkonst (1745) gaf aanleiding tot een hevig twistgeschrijf over wiskundige vraagstukken, waaraan enkele rekenmeesters uit de regio (volgens Ter Laan Simon Panser, Jan van Olm en Jan Harms Wijnholt) deelnamen.

Websites:
lidmaten administraties van de gereformeerde (hervormde) kerken (www.lidmatengroningen.nl/Scheemda)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.