kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Herman Bekenkamp

Herman Hendrik Tjeerd Bekenkamp, (Beneden-Knijpe 1866 - Groningen 1941) Huisarts, medeoprichter van de Provinciale Vereniging Het Groene Kruis Groningen en inspecteur van de volksgezondheid in de drie noordelijke
provincies.

Bekenkamp studeerde medicijnen in Groningen en vestigde zich in 1894 als huisarts in Nieuwolda. In 1895 promoveerde hij op Blindheidsoorzaken in de provincie Groningen.

Vanuit zijn dagelijkse praktijk als dorpsarts zag hij de tekortkomingen van de huiselijke ziekenverpleging. Mede door zijn inzet werd het provinciale Groene Kruis in 1902 opgericht. Hij trad toe tot het bestuur en bekleedde van 1907 tot zijn dood het voorzitterschap.
Onder zijn leiding werd het kruiswerk sterk uitgebreid, onder meer met de ontsmettingsdienst, de nachttelefoondienst, de dienst van het ziekenvervoer en de tbc-bestrijding. Ook landelijk toonde hij zich een voorvechter van het kruiswerk. Hij was jarenlang bestuurslid en korte tijd ook voorzitter van de Algemene Vereniging Het Groene Kruis.

In 1922 werd hij benoemd tot inspecteur van de volksgezondheid voor Groningen, Drenthe en Overijssel; in die
functie was hij voornamelijk belast met tbc-bestrijding, kinderhygiƫne en besmettelijke ziekten. Hij vervulde die functie tot 1933 vanuit de stad Groningen. Daarnaast was hij lid van talloze commissies op sociaal-hygiƫnisch
gebied en vanaf de oprichting in 1909 bestuurslid van het Oranje Kruis, de Koninklijke Nederlandse Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken.

De Provinciale Groninger Commissie van Samenwerking inzake Voor- en Nazorg van geestelijk hulpbehoevenden kwam door hem tot stand. De tijdelijke huisvesting van Rotterdamse kinderen in de laatste jaren van zijn leven leverden honderden pleegouderadressen in stad en provincie op.

Van zijn hand verschenen talrijke publicaties op het gebied van het kruiswerk.

Zijn verdiensten zag hij beloond door de benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau in 1927.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.