kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Herinrichting Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën

9 juli 2012, De herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën is na dertig jaar voltooid. Het project, waarbij een gebied van meer dan 130.000 hectare opnieuw is ingericht, is het grootste dat ooit in ons land werd gerealiseerd. Tijdens de herinrichting van het gebied is onder meer de landbouw, natuur, infrastructuur en waterhuishouding aangepakt. Het project kostte in totaal twee miljard euro.

Herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën
In de Jonge Veenkoloniën werden na de vervening landbouwgebieden ontwikkeld. De percelen waren gemiddeld vrij groot, zeker in vergelijking met 'zand-Drenthe'. Daar waren al sinds de jaren twintig van de 20ste eeuw ruilverkavelingen aangevraagd en sinds de jaren vijftig ook steeds vaker gehonoreerd. Tegen 1970 wilden de agrariërs ook een ruilverkaveling voor dit gebied in Zuidoost-Drenthe. Al die wijken en sloten stonden een goede ontsluiting in de weg. Omdat bovendien steeds meer wijken dichtgegooid werden, ontstonden er problemen met de afwatering.

Van meet af aan werd de zaak in een ruim perspectief gezet. In 1970 werd door de samenwerkende landbouworganisaties met de betrokken gemeenten en de provincies Drenthe en Groningen de Reconstructiecommissie voor de Veenkoloniën opgericht. Onder regie van het ministerie van Landbouw en Visserij ontstond even later de Herinrichtingscommissie van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Het betrof in totaal 130.000 ha, waarvan ongeveer de helft in de Oude en Jonge Veenkoloniën lag.

Deze commissie leidde tot de ontwikkeling van wat uiteindelijk geen megaruilverkaveling ten behoeve van de primaire sector was. Om de economie uit het slop te halen, werd gestreefd naar een herinrichting van de infrastructuur ten behoeve van de gehele samenleving. Naast versterking van de economie kwamen zo ook cultuur en milieu op het programma. De Herinrichting sloeg niet totaal nieuwe wegen in, maar structureerde de maatschappelijke vernieuwing van het Veenkoloniale 'probleemgebied'.

In het kader van de Herinrichting werd onder meer het Pekelder Hoofddiep verbeterd, zodat het gebruikt kon worden voor de recreatievaart. Delen van het Stadskanaal werden evenwel gedempt, vooral om stedenbouwkundige redenen. In en bij Veendam waren al eerder het Beneden Oosterdiep en de Ommelanderwijk geheel en het Boven Westerdiep gedeeltelijk gedempt. Het (Boven) Oosterdiep bleef nu wel behouden, omdat de waarde van de Veenkoloniale wateren vanaf de jaren zeventig werd onderkend. Binnen het raamwerk van de Herinrichting werden verder in diverse dorpen multifunctionele centra opgericht en visvijvers en andere groene zones aangelegd. Ook de wegen- en fietspadenaanleg kreeg de aandacht. Ten behoeve van de afwatering van Oude Veenkoloniën en Westerwolde werd tussen 1983-1993 het kanaal Veendam-Musselkanaal gegraven, ook wel Verlengde A.G. Wildervanckkanaal genoemd.

Bron: http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/21-Oude_Veenkolonien.html

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.