kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Herderik van Schildwolde

Herderic werd in 1223 proost van het klooster Schildwolde; zijn tante steunde de stichter van het klooster (1204). Hij trad zeer eigenmachtig op en liet zich voor vele religieuze diensten betalen. In de ogen van Emo misdroeg hij zich regelmatig.

Bij dit conflict, dat leidde tot excommunicatie van beide partijen, waren verschillende partijen betrokken: de paus, de aartsbisschop van Keulen, de bisschop van Münster, het kapittel-generaal van de premonstratenzers en verschillende kloosters van die orde zowel uit Friesland als uit Westfalen en de Opstalsboom. Een uitvoerige correspondentie (brieven) was het gevolg, die door Emo werd gepubliceerd.

Emo geeft in zijn kroniek een uitgebreid relaas over zijn conflict met Herderik van Schildwolde. De precieze aanleiding van het conflict blijft daarbij overigens duister. Herderik is naast proost van een eigen klooster tevens officiaal van de bisschop van Münster. In de ogen van Emo is dat een niet toegestane combinatie van functies, want een kloosterling behoort geen seculiere functies te vervullen. Bovendien weigert Herderik zijn klooster ondergeschikt te maken aan een ander klooster van de orde van Prémontré.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.