kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Henricus Eyssonius

Henricus Eyssonius, een verdienstelijk Nederlands geneeskundige. Hij werd in 1620 geboren te Groningen, studeerde aldaar eerst wijsbegeerte, vervolgens medicijnen onder Antonius Deusing. Hij promoveerde in de medicijnen en zag er zich benoemd tot gewoon hoogleraar in de anatomie, terwijl hij later ook met het onderwijs in de natuurkunde belast werd.

Op zijn aandringen werd er een nieuw theatrum anatomicum gebouwd. Ook lanceerde hij een plan voor de oprichting van een academisch ziekenhuis, maar vond daar geen gehoor.
Het vervallen en in onbruik geraakte anatomisch theater, dat sinds 1615 achter de Broerkerk was gehuisvest, wordt nieuw leven ingeblazen. Er is echter een tekort aan lijken om secties op te verrichten. De weerzin tegen secties is nog te groot en ook executies van misdadigers leveren te weinig lichamen op. Om het anatomisch onderwijs te redden heeft Henricus Eyssonius een plan. Door ziekenzorg te combineren met onderwijs kunnen de lichamen van overleden patiënten worden gebruikt voor de anatomische les. Dit plan wordt helaas door politieke onwil nooit uitgevoerd. Het idee om zorg te combineren met onderwijs is de basis van het anatomisch onderwijs, dat tot op de dag van vandaag een vast onderdeel is van het Groningse medische curriculum.

Hij schreef: „Tractatus anatomicus et medicus de ossibus infantis cognoscendis conservandis et curandis etc. (1659)”, - en „Collegium anatomicum etc. (1662).” Hij overleed in 1690.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.