kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Henri Daniel Guyot

Henri Daniel Guyot (Trois Fontaines 1753 - Groningen 1828) was oprichter van het doofstommeninstituut en medeoprichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Hij bezocht de Latijnse school in Maastricht, studeerde daarna theologie in Franeker.

Vanaf 1781 was hij Waals predikant in Groningen. Hij nam daar ook deel aan de werkzaamheden van de 'Oeconomische Tak' (genootschap tot bevordering van de volkswelvaart), met name aan de bevordering van de vakbekwaamheid van de jeugd.

Op reis door Frankrijk kwam hij in Parijs in contact met de abt Charles Michel de l'Epée (november 1784). Deze had een gebarentaal, met bijbehorende instructiewijze, ontwikkeld ten behoeve van doofstommen. Terug in Groningen (april 1785) begon Guyot met twee leerlingen 'aan huis'.

Hij werd financieel gesteund door vermogende Groningers. Vanwege het toenemend aantal leerlingen werd er een vereniging van donateurs opgericht. Hun eerste vergadering, 14 april 1790, geldt als de oprichtingsdatum van het doofstommeninsituut. Guyot werd 'Permanent Hoofd Directeur'. Er kwam een landelijk net van departementen ter ondersteuning. Guyot ondervond ook steun van de stadhouder.

Zijn instituut betrok uiteindelijk in 1807 enkele panden aan de Beplante Markt, thans Guyotplein.

In 1791 was Guyot medeoprichter van een departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Groningen.

Van 1801 tot 1809 was hij schoolopziener.

Onderscheiding
In de herfst van 1815 kreeg Guyot volledige erkenning voor zijn werk van Koning Willem I. Bij koninklijke Besluit werd hij tot lid van de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd, waardoor hij zich hoogleraar mocht noemen. Een jaar eerder was hem al de titel professor honorarius verleend. Verder kreeg hij een koninklijke onderscheiding en werd hij ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook werd in 1829 voor hem het Guyotmonument opgericht op het Guyotplein in Groningen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.