kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hendrik Casimir II

Hendrik Casimir II (Den Haag 1657 - Leeuwarden, 1696), vorst van Nassau-Dietz, graaf van Katzenelnbogen, Vianden en Spiegelberg, baron van Liesveld en stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe (1664-1696), vanaf 1675 als meerderjarige, landcommandeur van de Duitse Orde (1693-1696), was de zoon van Willem Frederik van Nassau-Dietz en Albertine Agnes van Nassau.

Huwde met Henriette Amalia van Anhalt (1683). In 1684 werd hij, na zijn huwelijk, in de stad Groningen glansrijk verwelkomd.

Hendrik Casimir volgde, aanvankelijk onder voogdijschap van zijn moeder, zijn vader na diens overlijden in 1664 op als stadhouder van Friesland en Groningen. In 1675 verklaarden de Staten van Friesland het stadhouderschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Hendrik Casimir II werd daardoor de eerste Friese erfstadhouder.

Hendrik Casimir II was meer militair dan politiek gericht. Zoals zijn voorgangers werd hij officier in het leger van de Republiek, maar met zijn neef en opperbevelhebber Willem III van Oranje kon hij slecht overweg. Tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1678) liep hij in 1674 zelfs over naar de Fransen.
Na de verzoening tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) in 1688 met Willem III benoemde deze hem tot derde veldmaarschalk in het Staatse leger

Toen hij na de dood van Waldeck, de eerste veldmaarschalk, in 1692 niet diens positie kreeg toebedeeld, voelde hij zich gepasseerd en nam in 1693 opnieuw ontslag. Toch verzoende hij zich opnieuw met zijn neef door bemiddeling van raadpensionaris Heinsius.

Hij werd als stadhouder opgevolgd door zijn zoon Johan Willem Friso.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.