kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hendrik Baas

Hendrik Baas (Emmen 1930) Opgegroeid in Woldendorp en Loppersum, vervulde administratieve functies bij het onderwijs. Hij is maatschappelijk en vooral kerkelijk actief. Vanaf 1959 bekleedt Baas het secretariaat van
de werkgroep voor de vertaling van het kerklied in het Gronings. Sinds 1989 is hij tevens actief in de Liudgerstichten. Deze stichting stimuleert de bijbelvertalingen en liturgische mogelijkheden en draagt zorg voor een wetenschappelijke basis van deze activiteiten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.