kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Helmer Molema

Molema, die in Warffum een vooraanstaande plaats in het maatschappelijk leven innam, werd vooral bekend als selfmade taalgeleerde. Als scherpzinnig opmerker, die als kind vertrouwd was met het Oldambtster Gronings, pikte hij in zijn verschillende standplaatsen andere dialectvarianten op.

Door zijn schoonvader, een Drent van geboorte, werd ongetwijfeld zijn aandacht op het Drents gevestigd.

In een periode van meer dan dertig jaar stelde Molema zijn Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19de eeuw samen, uitgegeven onder auspiciën van de 'Verein für Niederdeutsche Sprachforschung' te Hamburg (1887). Het vond alom wetenschappelijke erkenning en heeft voor de bestudering van het oudere Gronings zijn actuele waarde behouden.

Twee onuitgegeven manuscripten tonen aan dat Helmer Molema ook na het verschijnen van zijn woordenboek werkte aan een uitgebreide en verbeterde versie ervan. Tevens bleef van hem een proeve van een Drents woordenboek in handschrift bewaard.

Lit: H. Feenstra en S.J.H. Reker, Helmer Molema. Een
schoolmeester maakt een woordenboek (Bedum 1997). Molenaar, Nicolaas (Sneek 1850 - 's-Gravenhage

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.