kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Heino Hermannus Brucherus

Heino Hermannus Brucherus, (Tjamsweer 1724 - Appingedam 1797) Gereformeerd predikant in Lettelbert (1748) en Appingedam (1751-1797). Hij was tevens rector van de Latijnse school in Appingedam.

In Appingedam bezocht Brucherus de Latijnse school, waarna hij zich op 9 september 1740 liet inschrijven aan de Groninger universiteit. Van 1748-1751 was hij predikant in Lettelbert en nadien predikant en rector van de Latijnse school in Appingedam.

Geschriften
Als historicus schreef hij in 1792 het Gedenkboek van Stad en Lande, met onder meer een kerkgeschiedenis van het gewest en per kerkdorp geordende naamlijsten van predikanten sinds 1594. In 1821 verscheen zijn Geschiedenis van de Kerkhervorming in Groningen.

• Gedenkboek van stad en lande; in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden; nevens een bericht aangaande het christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz.; als mede ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest; met enige bijzonderheden van 's lands hogeschool, de bezorgers, en hoogleeraars. Groningen 1792.

• Geschiedenis van de opkomst der kerkhervorming in de provincie Groningen, tot aan het jaar 1594; gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der kerkhervorming in dezelfde provincie, tot aan de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. Groningen 1821.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.