kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hathebrand

Hatebrand, lat. Hathebrandus (Fivelgo, ca. 1150 - Feldwerd, 1183 of 1198) was een benedictijner abt en heilige uit Friesland. Hathebrand is een vrijwel onbekende Groninger Heilige. Lange tijd werd gedacht dat alleen de Bedumer Walfridus, die door de Noormannen werd vermoord, de enige Groninger Heilige was.

De ouders van Hatebrand, Alundus en Tetta, waren boeren met 13 grazen land die woonden op de wierde Katmis bij Holwierde. Hathebrand volgde een opleiding in de eigen streek en werd daar ook tot priester gewijd. Daarna ging hij naar de Latijnse school in Utrecht en werd benedictijner monnik in de Paulusabdij aldaar. Na de dood van zijn ouders gebruikte hij zijn erfenis om het Oldenklooster bij Feldwerd (bij Holwierde) te stichten. Later zag Hathebrand kans nog andere kloosters te stichten, namelijk één in Oost-Friesland, 'Merehusen' genaamd, en één in de nabijheid van de stad Groningen (Garmerwolde), 'Thesinge' of 'Germania' genoemd. Na zijn dood in 1198 werd hij begraven in de kloosterkerk bij Feldwerd.

Wonderen
Al voor Hatebrandus' geboorte had zijn vader Alund in een droom de boodschap gehoord, dat zijn tot dat moment kinderloze huwelijk, gezegend zou worden met een zoon, die een man Gods zou worden.
Omdat Hatebrandus als abt de orderegels streng handhaafde, werd er een aanslag op hem beraamd. Omdat God hem waarschuwde, deed hij een ijzeren pot op zijn hoofd. Met de hoofdkap van zijn habijt verborg hij de pot en overleefde zo een aanslag op zijn leven. Ook zou Hatebrand een vrouw van armpijn hebben genezen.

Na de verwoesting van Feldwerd tijdens de hervorming werd het gebeente van Hatebrand in 1620 naar Antwerpen gesmokkeld, waar het ondergebracht werd in de Sint-Salvatorabdij. Door de verjaging van de potheren in 1796 volgden nog tal van omzwervingen en werd Hatebrand vereerd in Mortsel. In 2018 is een reliek van Hatebrand teruggevonden op de zolder van de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.