kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hartbert van Bierum

Hartbert van Bierum (gestorven op 12 november 1150) was bisschop van Utrecht van 1139 tot 1150. Trachtte zijn wereldlijke macht in het noordelijke deel van zijn bisdom te versterken door zijn broers daar op strategische plaatsen grote macht te verlenen (na 1141).

Hartbert was domproost van Utrecht tot hij op 24 juli 1139 tot bisschop werd gewijd. Tijdens zijn bewind ontstond een opstand in de stad Groningen. Nadat de bisschop deze opstand had neergeslagen, maakten de bisschop en de stad een afspraak geen stenen omwalling rondom de stad aan te leggen - een afspraak waar de Groningers zich niet lang aan hielden.

Volgens de Quedam narracio was Hartbert afkomstig uit Berum, vermoedelijk wordt hiermee Sexbierum bedoeld. Volgens dezelfde bron gaf de bisschop de oudste van zijn twee broers de prefectuur van de stad in leen, en de jongere kreeg het kasteel Coevorden in het zuidoosten van Drenthe en daarmee de controle over de enige weg door het Bourtangermoeras van Drenthe naar Duitsland. Door deze familiepolitiek werd de kiem gelegd voor het latere verlies van Drenthe voor het prinsbisdom Utrecht.

De jongste, Ludolf, kreeg het burggraafschap van Coevorden en het schoutambt van Drenthe; zijn opvolgers verzelfstandigden hun positie totdat zij zich ca. 1400 moesten terugtrekken door het optreden van bisschop Frederik van Blankenheim. De oudste, Lefferd, werd prefect van Groningen; zijn erfgenamen kwamen in conflict met een partij (van kooplieden) die grotere invloed op het stadsbestuur wilde hebben (Gelkingen); tegen hen moesten zij het in het midden van de 14de eeuw afleggen.

Blijkens de Annales Rodenses had Hartbert voor hij priester werd een zoon Gozwinus verwekt die in 1137 intrad in het klooster Rolduc. Gozwinus ging op kruistocht en uit een "Urkunde von Niederrhein" van Lacomblet waar hij zijn bezit voor deze kruistocht verkoopt blijkt dat deze Gozwines afkomstig was uit Boxtel van de Familie van Randerath (uit het geslacht van Sponheim dat weer uit het geslacht afkomstig was van Immo II van de Betuwe).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.