kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Harry Pierre Coster

Harry Pierre Coster (Parijs 1886 - Haarlem 1962) was archivaris van de gemeente Groningen 1918-1951. Studeerde geschiedenis aan de rijksuniversiteit van Utrecht. In 1914 promoveerde hij cum laude tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op het proefschrift 'De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar eerste
redactie.'

Johannes de Beke (leefde rond 1346; ook wel Jan Beke of Beka) schreef een geschiedwerk, Chronographia Johannis de Beka, dat tot 1346 loopt. Het werk was grotendeels gebaseerd op reeds bestaande kronieken, zoals de Rijmkroniek van Melis Stoke. Beke werkte in de abdij van Egmond en schreef in het Latijn. Sommige historici typeren Bekes schrijfwerk als "uiterst onbetrouwbaar".

Hij werkte van 1910 tot 1914 als archiefambtenaar in dienst van de gemeente Groningen. Van 1914 tot 1918 was hij verbonden aan het rijksarchief in Noord-Brabant. In 1918 volgde zijn benoeming in de nieuwe functie van gemeentearchivaris van Groningen, welke hij tot zijn pensioen in 1951 vervulde.

Een groot gedeelte van zijn tijd als gemeentearchivaris besteedde hij aan de splitsing van de archiefbestanddelen in rijks- en gemeentearchivalia. Deze waren onder de archivarissen Feith geheel met elkaar vermengd.

Coster publiceerde in het Nederlands Archievenbladen in de Groningsche Volksalmanak. Naast archivaris was hij o.m. voorzitter van de Vereniging van Archivarissen in Nederland, redacteur van de Groningsche Volksalmanak,
secretaris van de Provinciale Groningse Archeologische Commissie, secretaris van het Historisch Genootschap, secretaris van het Universiteitsmuseum en van het Centraal Bureau voor de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.