kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Harpel

Harpel (Gronings: Haarpel) is een voormalig wegwaterschap en een buurtschap in de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen. Het ligt ten zuidoosten van Vlagtwedde bij het Mussel-Aa-kanaal. Hierin bevindt zich de Harpelsluis.


Grotere kaart weergeven

De naam is mogelijk afgeleid van haro (is vlas) en pol (is poel of zandhoogte).

Harpel ligt aan de rand van Westerwolde. Oorspronkelijk was dit een dicht bebost gebied, maar in de periode dat de stad Groningen het voor het zeggen had in Westerwolde, vanaf de zeventiende eeuw, werd het eikenbos op grote schaal gekapt ten behoeve van de stad. Er ontstond zo een open gebied met voornamelijk heidevelden. Vermoedelijk zijn er in die periode wel pioniers geweest die getracht hebben er een bestaan op te bouwen, maar van permanente bewoning is pas sprake aan het einde van de negentiende eeuw.

Voor de aanleg van het Mussel-Aa-kanaal was de streek amper geschikt voor de landbouw. De grond was slecht ontgonnen en de waterhuishouding was uitgesproken slecht. Pas na de aanleg van het kanaal, in 1916, en een betere ontginning, veelal uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing kwam de landbouw tot enige bloei.

Tussen het dorp en het Mussel-Aa-kanaal ligt een klein natuurgebied van Staatsbosbeheer: De Bril.

Het wegwaterschap had als taak het aanleggen van twee wegen, namelijk van Mussel naar Onstwedde en van Vlagtwedde naar Ter Apel. Deze wegen zijn sinds 2018 in beheer bij de provincie en gemeente Westerwolde.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.