kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Harm Kraai

Harm Kraai (Jipsinghuizen 1866 - Winschoten 1928) was onderwijzer in Beerta en Winschoten, daarna onder meer verslaggever bij de Winschoter Courant en secretaris van het waterschap Westerwolde. Kraai schreef in het Westerwolds en leverde jarenlang bijdragen aan o.a. het Maandblad Groningen.

Hij publiceerde (vaak onder zijn pseudoniem 'Lute') korte verhalen en gedichten in de Winschoter Courant (1902-1904). Ook schreef hij 'Hou de Westerwolders proot', in: Geïllustreerde Gids voor Westerwolde (1907) 35-39. Enkele van zijn verhalen werden herdrukt in M. van Velzen, Roege Wilt en andere Westerwoldse verhalen (1987).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.