kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Haren

Haren (Gronings: Hoaren) is een dorp in de gemeente Groningen direct ten zuidoosten van de stad Groningen. Mede door die ligging is het een typische forensenplaats. Het dorp Haren is een villadorp; het wordt wel het Wassenaar van het Noorden en ook de groene parel van het noorden genoemd.

In 2013 telde de gemeente volgens de gegevens van het CBS ongeveer 18.640 inwoners. Mede door de bouw van de wijk Harenerholt steeg het inwonersaantal, op 1 januari 2017 was dit gestegen tot 19.570 inwoners. In 2018 is dit verder gestegen naar 20.191 inwoners per 31 december. De plaats Haren had per 1 januari 2021 in totaal 17.950 inwoners (CBS statline bevolking postcode 9751-9753).

Haren was van 1811 tot 2019 een zelfstandige gemeente.

Gelegen op de Hondsrug en geflankeerd door de rijksweg A28, het Noord-Willemskanaal, de Drentsche Aa met de Oude Aa (provinciegrens) en het Paterswoldsemeer met de Hoornse Plas en het Hoornse Meer aan de westzijde en de spoorlijn Groningen-Assen aan de oostzijde; Haren heeft een eigen station, met ten Z. hiervan een rangeerterrein (Onnen).

De aan St.-Nicolaas gewijde hervormde kerk is in de eerste helft van de 13de eeuw gebouwd. Het koor heeft zijn meloengewelf behouden. De kerk bezit een preekstoel (1725) met snijwerk van C. Struiwig, een door A.A. Hinsz in 1790 gebouwd en in 1958 ingrijpend gewijzigd orgel en een aantal waardevolle herenbanken uit de 17de en 18de eeuw. De toren dateert eveneens uit de eerste helft van de 13de eeuw; hij werd hersteld in 1485 en 1714.

Bij een ingrijpende restauratie in 1914 door C.H. Peters is de toren van een veronderstelde achtkantige spits voorzien: voordien bezat zij een zadeldak. De gereformeerde kerk is in 1913 door Y. van der Veen ontworpen; de torenspits dateert van een verbouwing in 1961 door L.H. Reitsma.

Oliemolen 'De Hoop' (1843) is een ronde stenen bovenkruier met stelling; poldermolen 'De Helper' uit 1863 ligt aan het Paterswoldsemeer. Verder bezit Haren het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, de vml. Hortus de Wolf (1917), nu een commerciƫle instelling en publiekstrekker met in het oog springende wisselexposities, bijv. van Chinese ijsbeelden. Ten slotte bevinden zich in Haren het revalidatiecentrum Beatrixoord, een dovenen blindeninstituut en een aantal verplegings- en verzorgingstehuizen.

Naamsbetekenis; bij de zandige heuvelruggen; haar = hoogte. De huidige schrijfwijze kwam al in de 13de eeuw voor.

Schimpnamen voor de inwoners: Knollen en Knolleboeren.

Op 21 september 2012 brak een groot oproer met vernielingen en plunderingen uit in Haren na een per abuis publiekelijk verspreide uitnodiging voor een verjaardagsfeestje via de sociaalnetwerksite Facebook. De gebeurtenissen kregen de naam Project X Haren mee en brachten het dorp even in het wereldnieuws.

Vanaf 2010 (en ook eerder al) stond de politiek in de voormalige gemeente Haren in het teken van de discussie over de toekomst. Zelfstandigheid, samengaan met buurgemeente Tynaarlo waren de voorkeursopties. Het verzet leidde tot grote verdeeldheid in politiek en samenleving met als dieptepunt de bedreiging van gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen.[Het verzet werd gebaseerd op het referendum van 2014 waarin een meerderheid van de kiezers (74%) aangaf niet samen te willen gaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Uiteindelijk werd in de tweede en eerste kamer besloten de herindeling door te zetten. Burgemeester Pieter van Veen was de laatste burgemeester van Haren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.