kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste en grootste hbo-instelling in het noorden van Nederland. De Hanzehogeschool is opgericht in 1986 als fusie van de Hogere Economische School en de Prinses Julianaschool. In april 1993 kwam ook de Rijkshogeschool Groningen onder de vleugels van de Hanze, en in 1998 gebeurde hetzelfde met het Prins Claus Conservatorium en de Kunstacademie Minerva, die haar wortels heeft in de in 1798 opgerichte school voor Teken-, Bouw- en Scheepvaartkunde.

Een groot deel van de Hanzehogeschool is gevestigd op het Zernikecomplex aan de noordkant van Groningen. Ook zijn er een aantal vestigingen in de stad Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam.

In 2018 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 44-ste lustrum. Het is dan 220 jaar geleden dat aan de Academie van Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde de eerste les werd gegeven. Aan de hogeschool studeren 28.432 studenten en werken 3.280 medewerkers.

Studenten uit binnen- en buitenland studeren aan ruim 66 bacheloropleidingen, 10 programma's voor een Associate degree en 25 masteropleidingen. Steeds meer opleidingen bieden Engels- en Duitstalige programma's aan. Het onderwijs is georganiseerd in 18 schools. Met 7 multidisciplinaire kenniscentra integreert de Hanzehogeschool Groningen toegepast onderzoek, beroepspraktijk en innovatie in het onderwijs. 43 lectoraten doen toegepast onderzoek in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen.

De Hanzehogeschool wordt bestuurd door een college van bestuur.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.