kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 19-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Haim en Heerd

Maandelijks bijvoegsel van De Winschoter Courant sedert 1951, uitgegeven onder redactie van het hoofdbestuur van de Algemene Vereniging Grunnen, waaronder voorzitter K. ter Laan te Wassenaar en secretaris A.M.J. Deelman te 's-Gravenhage.

Het verscheen van 7 juli 1951 tot in 1958, telkens op de eerste zaterdag van de maand. De beschikbare ruimte van de zeskoloms pagina werd gevuld met over het algemeen vrij korte Groningstalige artikelen over afwisselende onderwerpen als historie, folklore en regionale literatuur. Daarnaast werden verhalen en gedichten in het Gronings opgenomen. Er verschenen enkele speciale nummers, bijvoorbeeld gewijd aan Hendrik Wester, Westerwolde en Winschoten.

Het eerste nummer van het Maandblad "Groningen" verscheen in maart 1918; het laatste nummer verscheen in 1949 (jrg. 31, nr. 2). Het maandblad is in 1945 niet verschenen. Van 1921-1946 verscheen het met het supplement Dörp en Stad. De Grunneger Sproak zette de werkzaamheden van het Maandblad "Groningen" voort in het andere reeds bestaande tijdschrift van de vereniging Dörp en stad (vanaf 1940 als zelfstandig blad). Vanaf 1951 werd daar aan toegevoegd Haim en Heerd, dat als bijvoegsel van de Winschoter Courant verscheen.
In 1964 werd de naam gewijzigd in Grunneger moandblad veur toal, geschiedenis en volkskunde. In 1971 werd ook dit blad opgeheven. De opvolger MOI kwam niet van de grond. In 1974 hervatte de vereniging Grunneger Sproak het blad, vanaf 1976 onder de naam Verspraaid Verbonden. In 1983 ging dit blad met het blad Oet Boukenkist van de Stichting 't Grunneger Bouk op in het blad Toal en Taiken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.