kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gymnasia

'Latijnse school' was de benaming voor scholen die in de vroege Middeleeuwen waren gesticht door kloosters of bisschoppen (en later ook door gemeentebesturen). Op deze scholen werd les gegeven in de 'artes liberales', de vrije kunsten: de grammatica, welsprekendheid, redeneerkunst, rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek. In de 19de eeuw maakte de Latijnse school steeds vaker plaats voor het gymnasium. Daar werd ook les gegeven in het Grieks, de moderne talen en de natuurwetenschappen; vakken die op de Latijnse school nauwelijks aan bod kwamen.

In 1847 werd de Latijnse School te Groningen omgezet in het Stedelijk Gymnasium, door de start met onderwijs in moderne talen als de tweede afdeling.

In 1856 werd de school door de minister erkend. Ze bleef tot 1861 gevestigd aan het Broerkerkhof. Dit gebouw werd levensgevaarlijk verklaard waarna de lessen verhuisden naar het oude gebouw 'Minerva' aan de Oude Kijk in 't Jatstraat. Vanaf 1865 was de school gevestigd aan het Martinikerkhof. De in 1864 geopende Rijks-HBS nam de tweede afdeling over. In 1881 werden de eerste meisjes als leerling ingeschreven.

In 1882 verhuisde de school naar de Turfsingel waar ze anno 1999 nog steeds gehuisvest is. In 1947 kreeg ze de naam Praedinius-Gymnasium. Vanaf 1902 werd in Groningen geprobeerd een christelijk gymnasium te openen i.v.m. de mogelijke verplaatsing van het gymnasium van Kampen. Op 1 september 1909 werd het christelijke Willem Lodewijk gymnasium geopend. Aanvankelijk gevestigd aan de Oosterstraat 46, daarna aan de Oosterstraat 13. In 1969 kreeg de school een nieuw gebouw aan de Verzetstrijderslaan.

In 1910 werden de eerste vrouwelijke leerlingen toegelaten. Het enige categorale gymnasium buiten de stad was gevestigd in Winschoten. De Winschoter Latijnse school mocht vanaf 14 juni 1842 de naam 'plaatselijk gymnasium' voeren. In 1849 volgde ministeriƫle goedkeuring waarna de school werd opgenomen onder de stedelijke gymnasia. Vanaf 1857 was de school gevestigd aan de Langestraat. In 1962 werd de school met de HBS samengevoegd tot lyceumafdeling van de Winschoter Scholengemeenschap, sinds 1994 het Dollardcollege.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.