kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gruoninga

Tijdschrift voor genealogie naam en wapenkunde, in 1954 opgericht als mededelingenblad van de afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging, sinds 1969 uitgegeven door de Stichting Sasland en sinds 1982 als zelfstandig jaarboek.

Villa Gruoninga

De naam Groningen duikt in 1040 voor het eerst op in een oorkonde; het jaartal geldt daarom als het begin van de stad Groningen.
Sinds de 3e eeuw voor Christus is de plek die nu Groningen heet, onafgebroken bewoond. Deze plaats is strategisch gelegen op de meest noordelijke punt van de Hondsrug. Ten noorden hiervan ligt het vruchtbare kweldergebied, in het zuiden de goed begaanbare zandgronden. De rivieren Hunze en A flankeren de Hondsrug. Rond 900 behoort het hele gebied tot het Duitse rijk. Omstreeks 1000 is Groningen een typisch Drents dorp met essen, gelegen ten noorden van de latere markten. Op het Martinikerkhof staat sinds ongeveer 800 al een kleine houten kerk, die rond 1000 vervangen wordt door de tufstenen Martinikerk. In 1040 schenkt koning Hendrik III dit gebied, dat hij omschrijft als de 'Villa Gruoninga', aan het bisdom Utrecht. De bisschop mag er recht spreken, tol heffen en munten slaan. Hij stelt een bestuursambtenaar aan, de prefect, die namens hem de zaken ter plaatse regelt. En door aanleg van een stadswal, verharde straten en de (Vis)markt wordt Groningen in de 11e eeuw stad.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.