kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Grunneger Genootschop

In 1955 de nieuwe naam van wat tot dan de Aalgemaine Verainen Grunnen heette en voortgekomen uit het door J.E. Scholten in 1917 opgerichte Grönneger Spraok. Inmiddels opgeheven.

De nieuwe benaming werd gekozen om misverstanden met betrekking tot het doel van de vereniging te voorkomen. Dat hield verband met de afwijzing door de Provincie van een subsidieverzoek van de vereniging terwijl aan de stichting De Warf wel geld werd toegekend.

Het Genootschop is sinds 1983 met de stichting 't Grunneger Bouk uitgever van Toal en Taiken, waarin het laatste deel ingeruimd is voor nieuws uit de kringen van de aangesloten verenigingen. Dat betreft de Groninger verenigingen elders en de toneelverenigingen binnen de provinciegrenzen die zich toeleggen op Groningstalig werk. Het Genootschop geeft daartoe stukken uit en verzorgde tot 1983 meer incidenteel de uitgave van andere publicaties in het dialect.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.