kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Grote Markt Groningen

De Grote Markt, tot begin 19e eeuw (1822) de Breede Merckt, is een plein en het middelpunt van de stad Groningen. Het plein wordt gedomineerd door de Martinitoren en het Stadhuis. Een ander prominent gebouw is het Goudkantoor. Aan de oostzijde rijst Forum Groningen op achter de bebouwing. De markt is verder vooral bekend om zijn concentratie van horecagelegenheden en functioneert tot op heden ook nog als marktplaats.


Grotere kaart weergeven

Door de eeuwen heen is de Grote Markt het toneel voor alle feestelijke en plechtige gebeurtenissen in Groningen, waaronder de viering van de 28e augustus ter herdenking van Groningens Ontzet.

De Grote Markt kreeg als gevolg van de verwoestingen bij de Bevrijding van Groningen in 1945 in de wederopbouwperiode een sterk gewijzigd aanzien, waarbij de noord- en oostwand in modernistische stijl werden herbouwd en de rooilijn aan oostzijde 17 meter naar achteren werd geschoven. In het eerste kwart van de 21e eeuw werd een grote herontwikkelingsoperatie in gang gezet om de noord- en oostwand een nieuw aanzien te geven. Daarbij is de oude rooilijn aan oostzijde weer hersteld.

De Grote Markt van Groningen is bij de bevrijding in 1945 ernstig aangetast en voor een groot deel zelfs kaalgeslagen. Een speciaal, zelfstandig Adviesbureau van de Wederopbouw o.l.v. de traditionalistische ontwerper professor M.J. Granpré Molière maakt een wederopbouwplan. Het concentreerde zich op 'verbetering' van de ruimtelijke opzet, terwijl de gemeente een uitbreiding van het stadhuis en een verbetering van de verkeersafwikkeling wenste. Na veel aanpassingen werd pas in 1950 het plan aangenomen. Granpré Molière trok zich terug en er werd een commissie van deskundigen gevormd, waarin o.a. Van Tijen en Van der Steur zitting hadden. De commissie zwakte het traditioneel-geslotene karakter, zoals voorgesteld voor de nieuwbouw, af ten gunste van een moderner architectuur.
J.J.M. Vegter ontwierp een gemeentelijk administratiegebouw, het zgn. nieuwe stadhuis, ter plaatse van de voormalige Waagstraat. Ontevredenheid over de Grote Markt dook in later jaren weer op, gevoed door veranderingen in het functioneren van het plein. Er werden verschillende plannen gemaakt o.a. door de Groninger stedenbouwkundige Jan Heeling en door Ashok Bhalotra van Kuiper Compagnons. Met de sloop van het 'nieuwe stadhuis' en het 'terugbrengen' van de Waagstraat door Adolfo Natalini wordt een begin gemaakt met een tweede revitalisering van het stadshart. Ook maakt een parkeergarage onder het marktplein deel uit van de plannen. Jo Coenen is aangetrokken als supervisor van de operatie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.