kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groote Gat

Het Groote Gat is de hoofdvaargeul van de Dollard gelegen in de Eemsmonding. Deze vaargeul zorgt samen met het Kerkeriet voor de aanvoer van zeewater vanuit het estuarium van de Eems bij vloed.


Grotere kaart weergeven

Het Groote Gat is door het Schanskerdiep en de Buiten Aa verbonden met de sluizen van Nieuwe Statenzijl en daarmee met de Westerwoldse Aa. Aan noordwestzijde is het Groote Gat via de Bocht van Watum en het Oostfriesche Gat (van elkaar gescheiden door het wad Paap) verbonden met het estuarium van de Eemsmonding.

Ten westen van het Groote Gat liggen van noord naar zuid de Heringsplaat en de Hooge Plaat. Ten zuidoosten ligt aan oostzijde van het Schanskerdiep de Oost Friesche Plaat en ten oosten liggen van noord naar zuid de Geise (aan westzijde uitlopend in de Geisesteert), het Hoogzand en de Maanplaat. Tussen Hoogzand en Maanplaat ligt het geultje de Piksak.

Het Groote Gat is een beschermd Natuurmonument. Het gebied wordt betwist tussen Nederland en Duitsland en de Rijksgrens van Nederland is hier dan ook nog niet definitief vastgesteld. In het noorden (Groote Gat Noord) bevindt zich een meetstation waar de saliniteit van het water wordt gemeten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.