kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Grönneger Bond

Op 25 januari 1974 richtte H.H. Meijer in Veendam de Grönneger Bond op, die pleitte voor meer zelfstandigheid en minder rijksbemoeienis met de provincie Groningen.

Deze politieke partij verzette zich tegen de achterstelling van Groningen en eiste meer ruimte voor de Groninger cultuur (o.a. Gronings als leervak in het onderwijs en als spreektaal in het openbaar bestuur). Daarnaast bepleitte de Bond een min of meer zelfstandig laand Grönnen - aanvankelijk gedacht binnen een federaal Nederlands staatsverband, later als onderdeel van een nieuw te vormen Nedersaksische staat. Begin jaren '80 kreeg dit federalisme meer nadruk en doopte de Grönneger Bond zich om tot Federalistische Partij Grunneger Bond (FPGB).

De partij deed mee aan de staten- en raadsverkiezingen van 1974. Maar het succes was gering. De Grönneger Bond kreeg tijdens de statenverkiezingen ,8% van de stemmen.
In 1978 deed de partij weer mee met de statenverkiezingen. De bond kreeg ,5% van de stemmen en dus geen zetel.
In mei 1978 deed de Grönneger Bond mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Veendam, de woonplaats van Harm Meijer. Ook hier werd geen zetel behaald, de partij kreeg 1,3% van de stemmen.
Ook bij de statenverkiezingen in 1982 behaalde de bond geen zetel.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 vormde de Grönneger Bond een combinatie met Veendammer Gemeentebelangen. Meijer stond als tweede op de lijst maar werd niet gekozen.
Bij de statenverkiezingen van 1987 behaalde de partij ,5% van de stemmen en op 25 mei 1987 werd de Grönneger Bond opgeheven. Harm Meijer zou zijn strijd voor de Groninger taal blijven voortzetten, maar niet voor lang, want in de nacht van 5 op 6 mei 1988 overleed hij op de leeftijd van 68 jaar.

Gesteund door slechts weinig leden en met voorzitter Meijer als lijsttrekker, nam de Bond in de periode 1974-1987 vier maal aan de Statenverkiezingen deel. De partij behaalde niet meer dan 5 a 9% van de stemmen, veel te weinig voor een zetel. De zwak georganiseerde FPGB had electoraal blijkbaar geen bestaansrecht en besloot zich op 25 maart 1987 op te heffen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.