kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groningse schoolvereniging

Opgericht in 1910 als een algemeen bijzondere school, gedeeltelijk door de overheid bekostigd, bestuurd door een vereniging en waar jongens en meisjes tezamen onderwijs kregen volgens de beginselen van Jan Ligthart. De leerlingen kwamen voornamelijk uit de maatschappelijke bovenlaag.

De 'stand' van de ouders bood financiƫle ruimte om met onderwijsvernieuwingen te experimenteren. Bovendien konden de klassen kleiner zijn, bevorderlijk voor het centraal stellen van het kind, individualisering en zelfwerkzaamheid. Naast het cognitief onderwijs kregen handenarbeid en natuurkennis ruime aandacht; het kind moest nauw betrokken zijn bij de hem omringende natuur. In 1986 werd een 'English stream' als aparte afdeling opgericht, bedoeld voor Engelstalig georiƫnteerde leerlingen van vier tot twaalf jaar.Lit.: H.J.C. Bekenkamp, 75 Jaar een bijzondere school: Groningse schoolvereniging 1910-1985 (Groningen 1985).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.