kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gronings Foto Kollektief

Opgericht in 1980 door een groep sociaal geëngageerde fotografen en tentoonstellingsmakers, komend uit de door Ton Broekhuis begeleide fotografiecursussen bij de USVA. Het GFK zette de fotografie in om acties, gericht op het opheffen van wantoestanden in de samenleving, te ondersteunen en te stimuleren.

Het eerste spraakmakende project (1980) ging in op de voorgenomen sluiting van de OKTO-fabriek in Winschoten. Andere acties richtten zich op de werkgelegenheidsproblematiek in de regio, de dreigende militarisering van het Lauwersmeergebied en de ontruiming van kraakpanden.Kenmerkend voor de stijl van het GFK is de veelvuldige toepassing van groothoeklenzen, snelle, grofkorrelige film en zwaar aangezette, zwarte afdrukken. Deze benadering is eveneens karakteristiek voor de documentaire fotografie van de jaren '70 en '80, die zich richtte op politieke en sociaal-economische vraagstukken, in het bijzonder het conflict tussen macht en machteloosheid. Het GFK schaarde het eigen werk echter onder de noemer van de 'sociale fotografie', die zich onderscheidt door een expliciete politieke houding jegens onderdrukking en uitbuiting, en een sterk persoonlijke betrokkenheid. In 1981 werd in nauwe samenwerking met Studium Generale en de USVA de publicatie Sociale Fotografie uitgegeven.

Het GFK beijverde zich ook voor een discussie over de plaats en de rol van fotografie in de samenleving en de ontwikkeling van een nieuwe fotografische beeldtaal. Onderlinge solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid werden van groot belang geacht. De presentaties van het GFK in buurthuizen, scholen en vormingscentra waren uiterst sober. De foto's werden niet ingelijst; teksten waren onlosmakelijk verbonden met het getoonde werk. Na tien jaar was mede door veranderende opvattingen binnen de fotografie de voedingsbodem voor een dergelijke aanpak niet meer aanwezig. In 1990 werd het GFK opgeheven. [De Boer]

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.