kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger Waterschapsbond

In 1925 opgericht ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten waterschappen. De bond maakte deel uit van de Unie van Waterschapsbonden (1928); bij de omvorming van de unie in de Unie van Waterschappen (1969) bleven de provinciale bonden fungeren als woordvoerder en doorgeefluik van de waterschappen.

Door de concentratie van waterschappen sinds 1967 is het ledental in 1995 tot vier teruggebracht; de bond is in 1999 opgeheven. Het archief berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.