kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger synagoge

Mozes staat geschreven, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. De rollen zijn omkleed met mantels en dragen schilden en kronen als versieringen.

Groningen kende karakteristieke dorpssynagogen die bijv. in Bourtange en Appingedam nog te zien zijn. Winschoten had een grote, joodse gemeenschap met een synagoge in de Bosstraat. Na WO-II werd deze synagoge een kerk waarover Saul van Messel enkele navrante gedichten heeft geschreven. Met de herinrichting van de vesting Bourtange werd ook de synagoge gerestaureerd, opnieuw ingericht en op 3 april 1989 geopend. Eens per jaar worden daar diensten gehouden ter gelegenheid van Chanoekka of het Inwijdingsfeest in december.

De stad-Groninger synagoge is het tweede gebouw op een plaats aan de Kleine Folkingestraat vlakbij het Zuiderdiep. Het bestaande gebouw werd op 23 maart 1906 ingewijd en bood plaats aan meer dan 700 personen. Een jeugd- en dagsynagoge werd nog op 31 maart 1940 in de Folkingedwarsstraat geopend, maar dat gebeurde al bij naderend onheil. In 1943 werden beide synagogen gesloten. Na de bevrijding in 1945 hield een Canadese rabbijn een eerste dienst in de synagoge aan de Folkingestraat. De joodse gemeenschap verkocht het pand in 1952, waarna het een stomerij werd. Zelf zette men de bijeenkomsten voort in de jeugdsynagoge. In 1976 ging de stomerij failliet en werd met brede steun door een stichting het gebouw opnieuw bestemd voor de joodse gemeenschap. Op 29 november 1981 vond de inwijding plaats van het gerestaureerde gebouw dat deels voor religieuze, deels voor culturele doeleinden wordt gebruikt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.