kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger Oude Vlamingen

Oude Vlamingen uit Groningen dan wel uit Noordwest Groningen. Volgelingen van Jan Luies. De Groninger Oude Vlamingen (een stroming binnen de doopsgezinde beweging) zijn ontstaan als afsplitsing van de Vlaamse Broederschap op een vergadering te Middelstum in 1628.

In 1637 werden er weer pogingen gedaan om de Oude Vlamingen in Friesland en Groningen alsnog te doen herenigingen met de landelijke groepen. Het kwam echter tot een volledige breuk. De gemeenten der Oude Vlamingen, verspreid over het gehele land, scheidden zich onder leiding van de "Oudste" Ucco Walles van Noordbroek af. De aanhangers werden door de overheid genoemd "Ucco Wallisten". Zelf noemde men zich "Oude Vlamingen". Zij hielden hunne "vergaderinghe" in de Oude Boteringestraat in Groningen. Ze werden later "Groninger Oude Vlamingen" genoemd.

Zie ook doopsgezinden.

Websites:
https://ottoknot.home.xs4all.nl/werk/UkeWalles.html
Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen
kunst-en-cultuur.infonu.nl
www.archivesportaleurope.net

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.