kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger Maatschappij van Landbouw

Landbouworganisatie opgericht in 1837 te Onderdendam als Genootschap ter Bevordering van Nijverheid; de eerste regionale landbouworganisatie van Nederland.

Vanaf het begin was het doel om de snelle ontwikkelingen in wetenschap en techniek ingang te doen vinden in de landbouw. Daartoe werden onder meer prijsvragen, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd. Ook werden zogenaamde 'vraagpunten' voorgelegd aan de plaatselijke afdelingen. Hiermee heeft de Maatschappij een grote bijdrage geleverd aan de vooruitstrevende ontwikkeling van de Groninger landbouw. Ze legde de grondslag voor tal van initiatieven in de provincie Groningen. In de vooroorlogse jaren werden tal van landbouwcoöperaties opgericht, alsmede landbouw- en huishoudscholen (landbouwonderwijs).

In 1941 werd ze formeel opgeheven om na WOII haar activiteiten opnieuw voort te zetten. Het Landbouwschap, in 1954 ingesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur, nam via zogenaamde Gewestelijke Raden echter een deel van de belangenbehartiging over. Uit de Groninger Maatschappij van Landbouw kwamen verschillende bedrijven voort, waaronder de Aankoopcentrale Groningen (landbouwcoöperatie), OVVM (autoverzekeringen) en NAU (accountants). Bekendste voormannen die de Maatschappij voortbracht waren E.H. Ebels en H.D. Louwes; de laatste werd onder meer voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (KNLC) en het Landbouwschap.

Websites en bronnen: www.groningerarchieven.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.