kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger Kustwaterschappen

In 1921/23 sloten enige aan de kust gelegen waterschappen zich aaneen ter behartiging van de belangen betreffende de zeedijk in de ruimste zin. Ten slotte zijn alle 'kustwaterschappen' lid geworden.

De Vereniging, later Bond van Groninger Kustwaterschappen, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de afpaling van de buitendijkse eigendomsgrens of delimitatie- of kwelderkwestie en het overleg met de Staat over de landaanwinningswerken. De Bond was een van de initiatiefnemers tot de instelling van de Dijkencommissie (1953).

Bij de inwerkingtreding van het reglement voor het waterschap Ommelanderzeedijk op 1 mei 1968 werd de Bond slapend; hij is in 1986 opgeheven. Op initiatief van de Bond is in 1958 de Vereniging van Delimitanten opgericht, sinds 1979 genaamd Vereniging van oevereigenaren en gebruikers. In dat jaar besloot het nieuwe waterschap Ommelanderzeedijk dat de zeedijk onteigend zou moeten worden. De eigenaren en pachters van de zeedijk verzetten zich en blazen de Vereniging van Delimitanten nieuw leven in. De naam van de vereniging wordt veranderd in Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers (VOG) en men gaat tot aan de Hogeraad procederen over de onteigeningswaarde van de zeedijk. Uiteindelijk wordt het geschil ten gunste van de dijk- en kweldereigenaren beslist. Sinds die tijd is de VOG een hechte vereniging die de belangen behartigt van oevereigenaren en gebruikers van de zeedijk en het kweldergebied.

Bronnen:
• https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=5&micode=2757&miview=inv2

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.