kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger Kerkblad

Weekblad der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen. Oudste periodiek van Groningen. In 1725 verzocht Johannes van Velzen, 'ordinaris drucker en boekverkooper', het stadsbestuur om het alleenrecht voor het drukken van de wekelijkse predikbeurtenlijsten.

Het octrooirecht werd verleend en bleef ruim 30 jaar in de familie. In 1758 kwam dit privilege aan de regentenfamilie Sickinge, die toen het Kerkbriefe liet uitgeven. In de Bataafs-Franse tijd werd de diaconie van de Hervormde Kerk uitgever. De opbrengsten kwamen aan haar ten goede. Van 1841 tot 1916 brachten de weesmeisjes van het Groene Weeshuis het blad iedere zaterdagochtend rond. In 1905 werden de preeklijstjes onderdeel van een echt kerkblad. De naam veranderde in Groninger Kerkblad of Wekelijksche orde van predikbeurten in de protestantse kerken te Groningen.

Lit.: B. Tammeling, De krant bekeken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.