kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger Gemeenschap

Begin 1939 opgericht door de Groninger Commissaris van de Koningin J. Linthorst Homan. De Groninger gemeenschap bedoelde de verschillende groepen der bevolking nader tot elkander te brengen, door:
't stichten van een Tehuis voor grote bijeenkomsten; 't verlenen van steun voor uitzending van kinderen, en rustbehoevende vrouwen; 't houden van tentoonstellingen; de zorg voor (jeugdige) werklozen; 't houden van Groninger Dagen.; uitwisseling van kinderen van Stad en platteland enz.

GeĆÆnspireerd door een radiotoespraak van koningin Wilhelmina over geestelijke herbewapening, nam Linthorst Homan het initiatief tot deze beweging, die streefde naar versterking van het gevoel van gemeenschapszin.

Het moest een brede beweging worden voor alle gezindten, maar in de praktijk bleef het enthousiasme beperkt tot de kringen van notabelen op provinciaal en lokaal niveau. In de geest van het opbouwwerk pleitte men voor het verblijf van kinderen in vakantiekolonies en het uitzenden van 'rustbehoevende' vrouwen naar een landelijke omgeving. Verder moest de saamhorigheid bevorderd worden door een groot Groninger Tehuis te stichten en Groninger Dagen te organiseren. Een volksbeweging is de Groninger Gemeenschap nooit geworden. In 1947 ging zij op in de Vereniging voor Sociaal en Cultureel Werk.

Lit.: H. van der Veen, 'Wordt niet zenuwachtig, blijf kalm' in: Garen en Gasmaskers; Veenkoloniƫn 1939 (Veendam 1989).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.