kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Groninger Dag

De Groninger Dag werd van 1938 tot 1940 georganiseerd ter bevordering van de contacten tussen landbouw, industrie en handel. De Commissaris der Koningin was voorzitter van het organiserend comité.

De dag werd gewijd aan het sociaal-economisch en wetenschappelijk leven in de provincie Groningen. De Groninger Dag vond plaats in 1938,1939 en 1940 en was een uitvloeisel van het streven naar meer maatschappelijke harmonie, waarvoor met name de Commissaris van de Koningin J. Linthorst Homan ijverde. Prominente vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en wetenschap ontmoetten elkaar in de aula van de Groninger universiteit. Er werden inleidingen gehouden, die in druk werden uitgegeven. De Groninger Dagen beoogden de bestaande tegenstellingen te overbruggen. Als gijzelaar in Sint Michielsgestel zat Linthorst Homan voor de daar aanwezige Groningers eveneens een Groninger Dag voor (1943).

Lit.: J.L Linthorst Homan, 'Wat zijt ghij voor een vent' (Assen 1974).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.