kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Grevelingskanaal

Het Grevelingskanaal is een kanaal in Drenthe op de grens met Groningen, dat het Kielsterdiep bij Nieuw-Bareveld verbindt met het verlengde Oosterdiep/Stadskanaal bij Bareveld. Aan het kanaal, dat is genoemd naar Lambartus Grevijlink (1735-1815) liggen de Drentse veenkolonieën Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal.


Grotere kaart weergeven

Het kanaal was van groot belang voor de afvoer van de turf uit het Oostermoer en later voor de aardappelmeelindustrie. Nu is het Grevelingskanaal een belangrijke recreatieve schakel tussen de wateren van Noord-Drenthe en die van Oost-Groningen.

Dit veenkanaal is gegraven in de periode 1771-1780 door de Annerveensche Compagnie. Daartoe was de instemming van de stad Groningen nodig met het oog op de afvoer van de Drentse turf. Het kanaal ligt op 20 roeden ten westen van de provinciegrens (Semslinie) en vormde de grondslag voor een moderne veenkolonie.

Genoemd naar de ontwerper L. Grevelinck te Spijkerboor in de buurt, die ook het plan opzette voor de Smildervaart. Lambertus Grevelinck trachtte 1795 het Drentse veen aan de snee te brengen met afvoer naar de Groninger kanalen. Hij was landmeter en boekhouder van de Oostermoerse marken; een voortvarend man. Hij werd in 1795 ook representant. In 1800 kwam het Convenant tot stand tussen de Stad en de marken van Annen, Eekst, Gieten, Bonnen, Drouwen en Buinen. Maar er kwam voorlopig niets van. Pas in 1817 maakte koning Willem I een eind aan de geschillen. De turf beoosten Bareveld zou worden vervoerd langs Wildervank; die ten W. er van langs De Kiel.
Het huis van Grevelinck te Nieuw-Bareveld draagt nog altijd het oude opschrift:

Dit huis gebouwc door

Lambertus Grevylink en zyn vrouw Grietyn Eppinge Anno 1785 in XVI dagen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.