kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Graaf van Holland

Het graafschap Holland was een graafschap binnen het Rooms-Duitse Rijk, waarvan het gebied uiteindelijk ongeveer overeenkwam met de provincies Noord- en Zuid-Holland zonder de Zuid-Hollandse eilanden en met de eilanden Terschelling, Vlieland, Urk en Schokland, die later zijn overgeheveld naar andere provincies.

Van een 'graaf van Holland' is voor het eerst sprake als graaf Floris II van Holland zich in 1101 bij oorkonde graaf van Holland noemt. Met de dood van Jan I in 1299 stierf diens dynastie, het Hollandse huis, uit en sindsdien waren de graven van Holland steeds afkomstig van buiten het graafschap: achtereenvolgens het huis Avesnes (Henegouwen), het huis Wittelsbach (Beieren), het huis Valois (Bourgondiƫ) en het huis Habsburg.

Friesland

De Graaf van Holland verkreeg rechten op Friesland uit de erfenis van de Brunonen, die tot de voorouders van de echtgenote van graaf Dirk VI van Holland, Sophia van Bentheim/Nordhorn/Rheineck behoorden. Dirk IV (10?? - Dordrecht, 13 januari 1049) was een Friese graaf (comes Fresonum). In 1039 volgde hij zijn vader Dirk III op als graaf van West-Frisia, over het gebied die later bekend zouden staan als het graafschap Holland.
Deze erfenis leidde tot onenigheid met de bisschop van Utrecht, die in 1089 grafelijke macht in Friesland gekregen had. In dit geschil bemiddelde de Duitse koning Frederik Barbarossa, die in 1165 een condominium in Friesland instelde. Men kan de Friese vrijheid in dat jaar laten beginnen.

De Hollandse graven hebben tot omstreeks 1400 slechts enkele pogingen gewaagd om hun gezag in Westerlauwers Friesland te vestigen: bijvoorbeeld Willem II die in 1246 tegen de West-Friezen sneuvelde bij Hoogwoud en Willem IV die in 1345 sneuvelde tegen de Westerlauwerse Friezen bij Stavoren. Albrecht van Beieren ondernam enkele nieuwe pogingen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.