kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 19-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Goswinus van Halen

Goswinus van Halen (Halen (aan de Maas) Limburg ca. 1468 - Groningen 1530) was een Bijbels humanist. Hij trok wellicht ca. 1481 met Agricola, die als secretaris van Groningen in Roermond vertoefde, naar Groningen waar hij famulus (amanuensis) (oppasser)van Wessel Gansfort werd.

In Deventer kree g hij onderwijs van Alexander Hegius en kanunnik Johannes Oostendorp. Op 25 juni 1489 trad hij in in de Broederschap van de Moderne Devoten in Groningen; daar werd hij in 1497 tot rector gekozen. Deze functie vervulde hij tot zijn dood. Hij onderhield nauwe betrekkingen met Willem Frederiks, voor wie hij een geschenk aan Erasmus bracht, en Gerardus Listrius, leraar in Deventer en na 1522 rector in Zwolle. In antwoord op een vraag van Melanchton schreef Van Halen een beschouwing over Agricola.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.