kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gorechtkanaal

Het Gorechtkanaal verbond het afgedamde Damsterdiep aan de buitenkant van de stad Groningen met het Oosterstadshamrikkanaal en zo met de Stadssingelgracht. Sedert de aanleg van het Van Starkenborghkanaal gedempt.

Het Gorechtkanaal was een kanaal in de stad Groningen, dat een verbinding vormde tussen het Damsterdiep in het zuiden en het Ooster(stads)hamrikkanaal in het noorden. Het liep dwars door de Oosterparkwijk.

Het kanaal werd voor het eerst geprojecteerd in 1898. In 1915 werd begonnen met het onteigenen van de gronden en het bouwrijp maken. In 1919 werd het kanaal gegraven. Voor het laden en lossen werden ook spoor- en tramlijnen langs het kanaal geprojecteerd in de plannen.

Het kanaal werd vooral gebruikt voor het vervoer van steenkolen naar de gasfabriek (tegenwoordig onderdeel van CiBoGa) en elektriciteitscentrale en voor het vervoer van zand en stenen voor de stadsuitbreiding en de bouw van het Academisch Ziekenhuis.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.