kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

godsdienstgesprek

In de 16e eeuw een (doorgaans openbaar) theologendispuut, gehouden met het doel tot overeenstemming te komen ten aanzien van de leergeschillen tussen de verschillende confessies.

Bekend zijn b.v. het godsdienstgesprek van Augsburg, tussen kardinaal Cajetanus en de reformator Maarten Luther (1518), en het gesprek van Leipzig, tussen Johannes Eek en Luther (1519). In 1529 vond er te Marburg een protestants godsdienstgesprek plaats, waaraan o.m. Luther en de Zwitserse reformator H. Zwingli deelnamen. De meeste van deze gesprekken bleven zonder resultaat, doordat men niet naar elkaar luisterde, maar elkaar in de debatten trachtte te verslaan.

In het jacobijnenklooster in Groningen kwamen naar verluid in 1523 dominicanen (de preciezen) en vertegenwoordigers van de wereldlijke geestelijkheid (de rekkelijken) bijeen om te discussiƫren over geloofskwesties als het wereldlijk en geestelijk koningschap van Christus, het gezag van de paus, kettervervolgingen en de oude concilies.

Een jongere vorm van godsdienstgesprek vormen de Mechelse gesprekken tussen anglicaanse en rooms-katholieke theologen (1921-25) en de oecumenische conferenties, waarbij de principiƫle eenheid in Christus wordt beklemtoond.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.