kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Glimmen

Glimmen is een dorp met ongeveer 1300 inwoners in de gemeente Groningen. Het ligt op de Hondsrug tussen de spoorlijn en de A28.


Grotere kaart weergeven

Glimmen is een dorp in het Gorecht, ongeveer tien kilometer ten zuiden van de stad Groningen en liggend aan de Rijksstraatweg, de voormalige heirweg, die zich bij Glimmen vroeger vertakte in de Hoge Hereweg door de Appelbergen en de Lage Herenweg of Punterdijk langs de huidige Rijksstraatweg.

Op de Glimmer Esch ten zuiden van het dorp zijn de resten gevonden van twee vernielde hunebedden, vijfduizend jaar oude megalithische begraafplaatsen daterend uit het neolithicum.

Vanaf de late middeleeuwen viel dit oude gehucht onder het kerspel Noordlaren. De rivier, die hier Drentsche Aa genoemd wordt, meandert ten westen van de oude dorpsbrink. Bij een oude voorde in een bocht van deze rivier liggen de restanten van de Weerdenbras, een 13e-eeuwse burcht ('Castrum') van Graaf Egbert, prefect van Groningen, verwoest door de Gelkingers in 1256. Ongeveer twee eeuwen later werd er een ander versterkt huis gebouwd een paar honderd meter stroomafwaarts, dat in het dorp vanouds 'de Burcht' heette. In de zeventiende eeuw werd op de restanten van dit oude steenhuis, met omgrachting, een havezate gebouwd, nu beter bekend als het 'Huis te Glimmen'.

Ten zuiden van het dorp ligt het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Vlak bij Glimmen, niet ver van de A28 staat de poldermolen De Witte Molen. Even ten zuiden van het dorp ligt een golfbaan, de Noord-Nederlandse Golf & Country Club.

De Appelbergen (ter plaatse uitgesproken als Appèlbergen) is een bos ten oosten van het dorp, waar ook moerassen, vennetjes en een zandverstuiving te vinden zijn. Het is vanouds een toeristische trekpleister, waar vroeger ook een zwembad en een speeltuin gevestigd waren. Tegenwoordig is er nog een restaurant met speeltuin te vinden. Door het bos loopt een middeleeuwse 'snelweg', de Hoge Hereweg. Tijdens de oorlogsjaren zijn Gerrit Imbos en 33 andere door de Duitsers als represaillemaatregel voor de april-meistakingen van 1943 gefusilleerde Nederlanders in het geheim begraven in de Appelbergen. Ondanks intensieve zoektochten zijn van 15 van hen de graven niet teruggevonden. Ook andere verzetsstrijders zijn hier geëxecuteerd, onder wie Anda Kerkhoven en Dinie Aikema in maart 1945.

Ten zuiden van Glimmen en de Appelbergen liggen op de Glimmer es aan weerszijden van de Oude Schoolweg de resten van twee hunebedden. Hunebed G2 ligt midden in een perceel ten noordoosten van de weg (53° 7' 60" NB, 6° 38' 27" OL). Dit hunebed werd onderzocht in 1969 en 1970 en bleek een lengte te hebben gehad van ongeveer elf meter met in zeven paar zijstenen. Hunebed G3 ligt tegenover G2 midden in het oostelijk deel van een graslandperceel (53° 7' 58" NB, 6° 38' 20" OL). De resten van dit hunebed werden onderzocht in 1971. Met een lengte van drie meter en twee paar zijstenen was dit voor zover bekend het kortste hunebed van Nederland. Beide hunebedden zijn vermoedelijk gesloopt tussen de 10e en 13e eeuw. Vermoed wordt dat stenen van G3 zijn verwerkt in de fundamenten van het Huis te Glimmen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.